ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ

Βυθοσκόπηση  λέγεται η επισκόπηση του οφθαλμικού βυθού, δηλαδή ο έλεγχος  του αμφιβληστροειδούς χιτώνα και του υαλοειδούς, με στόχο να διαγνωσθούν έγκαιρα εκείνες οι οφθαλμικές παθήσεις που αφορούν το εσωτερικό του οφθαλμού.

Η κόρη είναι μια οπή μέσα από την οποία θα προβληθεί το εσωτερικό του ματιού. Το άνοιγμα της κόρης (μυδρίαση)  είναι απλός και αποτελεσματικός τρόπος για να εξεταστούν καλύτερα οι δομές πίσω από αυτό

Η υγεία των ματιών σας ξεκινά εδώ

2109960590

 

doctor@almeidani.gr

Πλατεία Φλέμινγκ 5, Ηλιούπολη, 16345