Δημοσιεύσεις

 1. Comparison of efficacy,safety, and predictability of laser in situ keratomileusis using two laser suites. Meidani A., Tzavara Ch.,Clinical ophthalmology 2016:10, 1639-1646.
 2. Femtosecond Laser-assisted LASIK Improves Quality of Life. Meidani A., Tzavara Ch., Dimitrakaki C., Pesudovs K., Tountas Y., J. Refractive Surg. 2012;28(5): 319-326.
 3. Η μέτρηση της ποιότητας ζωής σχετιζόμενη με την υγεία στα άτομα με διαθλαστικό σφάλμα. Mειδάνη, Χ. Δημητρακάκη Ι. Τούντας. Aρχεία Ελληνικής Ιατρικής Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2006, 23(5):483-495.
 4. Μεταβολές στην Ποιότητα ζωής (ΠΖσΥ) σε υποβοηθούμενη από LASER φεμτοδευτερολέπτου LASIK για διόρθωση της μυωπίας. Μεϊδάνη A., Τζαβάρα Χ., Ρουσσόπουλος Γ., Ζούλια Σ., Δημητρακάκη Χ., Τούντας Γ. Οφθαλμολογικά Χρονικά 2013; 4: 343- 351.
 5. Mέτρηση Ποιότητας ζωής σε μυωπικό πληθυσμό. A. Mειδάνη, Χ. Τζαβάρα, Χ. Δημητρακάκη Ι. Τούντας. Οφθαλμο­λογικά Χρονικά, 2013, ΤΟΜΟΣ 23(50) ΤΕΥΧΟΣ 1: 3- 8.
 6. Σύγχρονη ψυχομετρική θεωρία και εγκυρότητα ερωτηματολογίων ποιότητας ζωής ατόμων με διαθλαστικό σφάλμα. Μεϊδάνη , Δημητρακάκη Χ., Τούντας Γ. Οφθαλμολογικά Χρονικά, 2012; 3: 256- 252.
 7. QUALITY OF LIFE DRASTICALLY IMPROVED BY LASIK, Α. Μ Ophthalmology Times Europe.June 11, 2012 .
 8. Reliability and validity of the quality of life impact of refractive correction questionnaire, Greek version. Meidani, C Tzavara, C Dimitrakaki, Y Tountas. Eur J Ophthalmol 2011; DOI:10.5301/EJO.2011.8054
 9. Ερωτηματολόγια ποιότητας  ζωής σχετιζόμενης με την υγεία σε άτομα με οφθαλμική νόσο: κριτήρια εφαρμογής. A. Mειδάνη, Χ. Δημητρακάκη Ι. Τούντας. Οφθαλμο­λογικά Χρονικά, 2011, ΤΟΜΟΣ 21(48) ΤΕΥΧΟΣ 3: 262- 267.
 10. Transcleral diathermy in the conventional surgery of the retina reattachment, Feretis E. Tsenti E., Tsaousaki T., Hounda M., Meidani A. Οφθαλμολογικά Χρονικά, 1994,31 [2-3 ]: 185- 188.
 11. Οπτική Τομογραφία (OCT) – ένα σύγχρονο διαγνωστικό εργαλείο στην οφθαλμολογία. Δρ Αλεξάνδρα Μεϊδάνη. «Ιατρικός Κόσμος», Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2012.

Η υγεία των ματιών σας ξεκινά εδώ

2109960590

 

doctor@almeidani.gr

Πλατεία Φλέμινγκ 5, Ηλιούπολη, 16345