1) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε
Ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εσάς όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού  ή για να αναζητήσετε  κάποια πληροφορία σχετικά με αυτό τον Ιστότοπο ή την Ιατρικής φύσεως. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα κάτωθι:
Βασικές πληροφορίες (όνομα/επώνυμο, Πληροφορίες επικοινωνίας email , αριθμός τηλεφώνου)
Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχουν οι ίδιοι οι πελάτες ή τρίτοι εκ μέρους των πελατών ή που δημιουργούνται από εμάς κατά την εξέλιξη της παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, περιλαμβάνονται δε και δεδομένα ειδικών κατηγοριών.
Κάθε άλλης κατηγορίας προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και μας παρέχετε.

2) Πώς λαμβάνουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα
Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς κατά την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών μας προς εσάς.
Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς όταν μας τις παρέχετε.
Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς όταν υποβάλετε αίτηση  για να κλείσετε ένα ραντεβού.
Ενδέχεται να συλλέγουμε ή να λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές όπως για παράδειγμα να ανανεώνουμε τις πληροφορίες επικοινωνίας με εσάς, που μας έχετε ήδη παράσχει ώστε να είναι ενημερωμένες και ορθές, χρησιμοποιώντας πηγές ενημέρωσης που είναι προσβάσιμες στο κοινό.

3) Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Το Ιατρείο της Δρ. Αλεξάνδρας Μεϊδάνη συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για τους κάτωθι σκοπούς:

1. Για να σας παρέχει ιατρικές υπηρεσίες
2. Για να σας παρέχει πληροφορίες που ζητήσατε
3. Για τη διαχείριση της επαγγελματικής μας σχέσης
4. Για την εκπλήρωση των ιατρικών υπηρεσιών που σας παρέχουμε.

Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για σκοπούς :

  1. Νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς
  2. Με τη συγκατάθεσή σας όπου αυτό απαιτείται.

4) Ποιοι μπορεί να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
Τρίτοι δεν έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συναίνεσή σας, με την εξαίρεση τρίτων που μας παρέχουν υπηρεσίες ή ενεργούν για λογαριασμό μας. Επίσης, όταν μας το επιβάλλει ο νόμος .

5) Σε ποιες χώρες διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Για τους σκοπούς εκτέλεσης των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τοποθεσίες εκτός Ελλάδας. Θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας μόνον εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων σε τοποθεσίες εκτός ΕΟΧ, θα εφαρμόσουμε τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν ασφαλή και προστατευμένα, σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6) Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων
Ο χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα εξαρτηθεί από τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και χρησιμοποιηθεί, σε συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις τήρησης των δεδομένων για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα.

7) Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Χρησιμοποιούμε τον κατάλληλο τεχνικό και οργανωτικό σχεδιασμό για να αποτρέψουμε την πρόσβαση, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Όλοι οι εργαζόμενοι και τρίτοι που αναθέτουμε να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα είναι υποχρεωμένοι είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την εμπιστευτικότητα αυτών.

8) Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
Έχει το δικαίωμα να:
1. Ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας,
2. Ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων σας,
3. Ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς,
4. Αρνηθείτε κάθε επεξεργασία δεδομένων σας,
5. Ζητήσετε να μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον/η Ιατρό.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταγγείλετε το Ιατρείο μας στην αρμόδια κατά τόπο επιβλέπουσα αρχή. Αν έχετε οιαδήποτε αντίρρηση την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν έχετε ήδη παράσχει τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία από εμάς των δεδομένων σας και επιθυμείτε αργότερα να την ανακαλέσετε, θα σεβαστούμε την επιθυμία σας σε συμμόρφωση προς τις νομικές μας υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που πρόκειται να ασκήσετε οιοδήποτε των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ή να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, παρακαλούμε να στείλετε email στη διεύθυνση doctor@almeidani.gr

9) Cookies
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας ξεχωρίζει από τους άλλους χρήστες της ιστοσελίδας και να συλλέγει πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα μοντέλα συμπεριφοράς των επισκεπτών μας με σκοπό να αποκτήσουμε στατιστικά για τον αριθμό των επισκεπτών και για τις δημοφιλής σελίδες της ιστοσελίδας μας.

10) Τροποποίηση
Ενδέχεται να τροποποιήσουμε κατά καιρούς την παρούσα πολική απορρήτου δίχως ειδοποίηση, για να ενσωματώσουμε σχόλια της εταιρείας, των πελατών και άλλων. Σας συμβουλεύουμε να εξετάζετε περιοδικά την Πολιτική Απορρήτου μας για να ενημερώνεστε
για το πώς δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η υγεία των ματιών σας ξεκινά εδώ

2109960590

 

doctor@almeidani.gr

Πλατεία Φλέμινγκ 5, Ηλιούπολη, 16345