ΓΛΑΥΚΩΜΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 

Χειρουργική αντιμετώπιση. Όταν η ενδοφθάλμια πίεση δεν ρυθμίζεται με τα προηγούμενα, η τραμπεκουλοπλαστική είναι η πιο συχνά χρησιμοποιιούμενη μέθοδος. Με αυτή τη μέθοδο δημιουργείται χειρουργικά μία τεχνική οδός παροχέτευσης του υδατοειδούς υγρού.

Επίσης μπορούν να εμφυτευτούν τεχνητές βαλβίδες. Η καναλοπλαστική είναι μια άλλη μέθοδος η οποία επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία.

Η υγεία των ματιών σας ξεκινά εδώ

2109960590

 

doctor@almeidani.gr

Πλατεία Φλέμινγκ 5, Ηλιούπολη, 16345